NEO: wat moet je weten?

NEO coin

Leestijd: 12 minuten

NEO is – vergeleken met bitcoin of Ethereum – nog relatief onbekend bij het grote publiek. Binnen de crypto community is NEO echter een project waar alle ogen op zijn gericht en waar veel van wordt verwacht. Waarom is dat? In dit artikel leggen wij je alles uit wat je over NEO moet weten.

Wat is NEO?

NEO is het eerste Chinese open-source blockchain initiatief. Je kunt NEO zien als het antwoord van China op Ethereum. Het wordt dan ook regelmatig het Ethereum van China genoemd. Volgens sommigen heeft NEO echter een gelijkwaardige (of meer) potentie dan Ethereum. De naam NEO betekent nieuw en jong in het Grieks. NEO was voorheen bekend als Antshares (ANS). In juni 2017 veranderde Antshares van naam in NEO.

NEO is een platform waarop ontwikkelaars zelf gedecentraliseerde applicaties kunnen bouwen op de blockchain. NEO kan net als Ethereum worden gebruikt voor smart contracts (slimme contracten). De visie van NEO is om een smart economy, oftewel een slimme economie te maken door het faciliteren van het managen van digitale en traditionele bezittingen. NEO is gemaakt voor de economie van de toekomst, wanneer blockchain technologie nog meer wordt gebruikt. Volgens de oprichters bestaat een smart economy uit de volgende zaken:

 1. Digitale assets
 2. Digitale identiteit
 3. Smart contracts

Smart economy

Digitale assets

Een digitale asset is alles wat programmeerbaar is en bestaat uit elektronische data. Met de komst van de blockchain is het veiliger geworden om digitale assets te bezitten. De blockchain maakt het bezit van deze assets gedecentraliseerd en veilig, onafhankelijk van een derde partij. NEO wil traditionele assets veranderen in digitale assets, door middel van smart contracts. Op de NEO blockchain kunnen mensen assets registreren en verhandelen. Er zijn twee vormen van digitale assets die bij NEO kunnen worden gebruikt:

 • Globale assets. Deze worden herkend door het gehele systeem en kunnen worden geïdentificeerd door alle smart contracts en gebruikers.
 • Contract assets. Deze worden enkel herkend in hun specifieke contracten. Ze kunnen niet worden gebruikt in andere contracten.

Digitale identiteit

Een digitale identiteit is informatie die wordt gebruikt door computersystemen om een externe partij te vertegenwoordigen. Dat kan een persoon, een bedrijf, maar ook een applicatie of apparaat zijn. Een digitale identiteit maakt het mogelijk om een verband te bewijzen tussen digitale en fysieke assets. Digitale assets die zijn gevalideerd door een digitale identiteit, zijn wettelijk beschermd. Een Chinese wet uit 2005 stelt dat een digitale handtekening even legaal geldig is als een fysieke handtekening. Het probleem is dat een manier om je digitaal te identificeren op een manier die voldoet aan deze regelgeving, erg lastig is. In 2016 heeft OnChain een partnership met Microsoft China gesloten, met het doel om een manier te vinden om je digitale identiteit vast te stellen. NEO doet onderzoek naar het gebruik van onder andere gezichtsherkenning, vingerafdrukken, stem en SMS voor het vaststellen van een digitale identiteit. Zij gebruiken hiervoor de PKI X.509 standaard. Het concept van digitale identiteit is een belangrijk onderdeel van de visie over een smart economy.

Smart contracts

Smart contracts zijn contracten die zichzelf uitvoeren, wanneer er aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Dus, als X gebeurt, dan gebeurt Y automatisch. Je kunt NEO zien als een ecosysteem voor smart contracts. Smart contracts op het platform worden NeoContracts genoemd. Als je zelf aan de slag wilt met het schrijven van smart contracts op het platform, dan kun je hier informatie vinden.

NEO en Gas

Als je NEO koopt op een online exchange, dan koop je de NEO coin. Deze kun je zien als een aandeel in het NEO ecosysteem. Transacties op het netwerk worden betaald in Gas. Met andere woorden: mensen betalen in Gas om smart contracts op het NEO netwerk uit te voeren. Hoeveel Gas moet worden betaald is afhankelijk van hoeveel rekenkracht er benodigd is om het contract uit te voeren. Hoe complexer het slimme contract, hoe duurder het is om deze uit te laten voeren. NEO is niet bedoeld om transacties mee te doen. 1 NEO is ook niet op te delen in kleinere hoeveelheden. Daarom is er Gas. Gas is de brandstof die het NEO netwerk laat draaien (net als Ether voor Ethereum). Mensen die NEO hebben, krijgen maandelijks dividend in de vorm van Gas. Dit is om de mensen te belonen die NEO in hun wallet vasthouden. Hoe meer NEO je hebt, hoe meer Gas je maandelijks krijgt. Als je wilt berekenen hoeveel Gas je krijgt voor een bepaalde hoeveelheid NEO, dan kun je dit doen op NeoToGas.

Programmeertalen

Programmeurs kunnen gedecentraliseerde applicaties op het platform bouwen in gangbare programmeertalen, zoals Java, .NET en C#. Bij Ethereum is dit enkel mogelijk in de door hun ontwikkelde programmeertaal Solidity. Op deze manier hoeven programmeurs bij NEO niet een nieuwe taal te leren, voordat ze aan de slag kunnen. Het leren van een nieuwe programmeertaal is voor sommigen toch een barrière om met Ethereum aan de slag te gaan. Dat programmeurs direct aan de slag kunnen met NEO is dan ook een groot voordeel.

Protocol

NEO gebruikt een Delegated Byzantine Fault Tolerance (dBFT) algoritme. In dit systeem kunnen NEO houders bepaalde nodes aanwijzen, die een speciale status hebben in het netwerk. Deze nodes heten consensus nodes. Consensus nodes keuren transacties goed. Zij krijgen Gas voor de transacties die zij valideren. Consensus nodes kunnen ook de prijs vaststellen voor transacties op het netwerk. Transacties worden gebundeld in blocks. Wanneer een consensus node een nieuw block uitbrengt, dan stemt de rest van de nodes of deze correct is of niet. Zolang 66% van de consensus nodes instemt met het nieuwe block, dan wordt deze geaccepteerd en toegevoegd aan de blockchain. Als minder dan 66% instemt met het nieuwe block, dan wordt het proces herhaald met een ander block. Consensus nodes moeten een minimum hoeveelheid NEO hebben en aan bepaalde performance vereisten voldoen. Momenteel heeft het NEO team de meerderheid van de consensus nodes nog in handen, en beslissen zij wie er nieuwe consensus nodes krijgt. Zo is er onlangs bekendgemaakt dat het Nederlandse KPN een consensus node krijgt.

NEO transacties

Door het dBFT systeem kan NEO momenteel ongeveer 1000 transacties per seconde aan. Met de huidige technologie kan dit worden opgeschaald naar maximaal 10.000 transacties per seconde. Dit hoge aantal transacties per seconde is een pluspunt, maar het gaat wel in tegen het gedecentraliseerde aspect van cryptocurrencies. NEO is met zijn systeem van consensus nodes meer gecentraliseerd dan veel andere cryptocurrencies.

ICO’s

Net als Ethereum, kunnen er ICO’s (initial coin offerings) uitkomen die gebruikmaken van het NEO platform. Waar Ethereum de ERC-20 standaard introduceerde, heeft NEO de NEP-5 standaard voor tokens die op het platform draaien. Een overzicht van NEP-5 tokens kun je hier vinden. Twee bekende ICO’s die recent op het platform zijn uitgebracht zijn Red Pulse en DeepBrain Chain. Beide coins zitten inmiddels in de top 200. Een overzicht van aankomende ICO’s op het NEO platform kun je hier vinden.

Relatie met de Chinese overheid

China heeft in 2017 besloten om geen ICO’s meer toe te staan in het land. Dit zagen veel mensen als slecht nieuws voor NEO, want velen zien dit als een platform om ICO’s in China uit te brengen. Echter heeft NEO een goede verhouding met de Chinese overheid. De Chinese overheid heeft ook geen actie tegen NEO genomen, terwijl zij zich wel kritisch heeft uitgelaten over bitcoin en Ethereum. Dit is in China meestal een goed teken. Chinese regelgeving kan echter grote effecten hebben op de crypto markt. NEO is daar enerzijds kwetsbaar voor, en anderzijds goed gepositioneerd om samen met de Chinese regering op te trekken. De samenwerking met de Chinese overheid is erg belangrijk voor de adoptie van het platform. Daar zit ook de echte waarde van NEO: ze kunnen het platform zo vormgeven dat het voldoet aan de wettelijke eisen die de overheid stelt.

China en neo

Aanbod

NEO heeft een aanbod van maximaal 100 miljoen coins. Deze coins worden niet gemined, maar zijn allen al gegenereerd. 50 miljoen coins zijn verkocht aan de mensen die het platform in het begin steunden. De andere 50 miljoen wordt gemanaged door NEO zelf. Dit is om het team te belonen en om het gebruik van het platform te stimuleren, door coins als motivatie aan ontwikkelaars weg te geven.

Ook Gas heeft een maximaal aanbod van 100 miljoen coins. Gas wordt geproduceerd bij het vrijkomen van een nieuw block. Dit gebeurt elke 15-20 seconden. Er wordt 8 Gas per block gegenereerd. Dit wordt in de toekomst verlaagd met 1 Gas, bij elke 2 miljoen blocks die worden gegenereerd. Er worden jaarlijks ongeveer 2 miljoen blocks gegenereerd. Nadat er nog maar 1 Gas per block wordt gegenereerd, blijft de Gas productie op dit aantal staan. Ergens rond het jaar 2039 bereikt Gas zijn maximale aanbod van 100 miljoen coins en zal de productie stoppen. Op deze manier wordt 16% van het Gas geproduceerd in het eerste jaar, 52% in de eerste 4 jaar en 80% van het Gas in de eerste 12 jaar.

Hoe is NEO anders dan Ethereum?

NEO wordt vaak vergeleken met Ethereum. Beiden bieden ontwikkelaars een platform om gedecentraliseerde applicaties op te draaien. Beiden kunnen ICO’s uit laten brengen op hun platform. En zowel de Ethereum Virtual Machine als de NEO Virtual Machine (NeoVM), zijn Turing-compleet. Dit houdt in dat het systeem alles kan berekenen zolang er ongelimiteerd geheugen beschikbaar is.

De verschillen tussen NEO en Ethereum zijn echter als volgt:

 • De visie is verschillend. Ethereum wil een op de blockchain gebaseerde supercomputer worden. De focus van NEO ligt op het bouwen van een smart economy.
 • NEO ondersteunt bekende programmeertalen, zoals Java, .NET en C#. Ethereum ondersteunt enkel de door hun ontwikkelde programmeertaal Solidity.
 • Gas is de brandstof die het NEO netwerk laat draaien. Eigenlijk net zoals Ether met het Ethereum netwerk. Het verschil is dat Gas een eigen token is. Hierdoor heeft Ethereum 1 token en NEO 2 verschillende tokens.
 • NEO kan 1.000 transacties per seconde aan (en opschalen tot 10.000 in theorie), terwijl Ethereum momenteel ongeveer 15 transacties per seconde aan kan. Echter zijn zowel de teams achter beide projecten bezig om het aantal transacties per seconde te vergroten.
 • NEO richt zich ook op functionaliteit met betrekking tot digitale identiteit. Ethereum doet dat niet.
 • Ethereum is te minen, in tegenstelling tot NEO. Ethereum gebruikt een proof of work algoritme (in de toekomst proof of stake), terwijl NEO een dBFT algoritme gebruikt.
 • Het delegated byzantine fault tolerance protocol van NEO is gecentraliseerder dan Ethereum. Het is veel moeilijker om in het NEO netwerk een consensus node te worden.
 • NEO is (in tegenstelling tot Ethereum) niet in stukken te delen. Je kunt dus geen 0,16 NEO hebben.
 • Ethereum kan worden geforkt (zo is Ethereum Classic ontstaan). NEO kan niet worden geforkt.
 • NEO is in theorie quantum computer resistent. Dat is Ethereum niet.

Zo heeft NEO enkele voordelen ten opzichte van Ethereum.

NEO versus Ethereum

Wie heeft NEO bedacht?

NEO is in 2014 opgericht, onder de naam Antshares, door Da Hongfei en Erik Zhang. In 2015 werd het project als open-source software uitgebracht op Github. Antshares werd in 2016 door KPMG uitgeroepen als één van de 50 leading Fintech bedrijven in China. In 2016 richtten Hongfei en Zhang ook het bedrijf OnChain op, naar aanleiding van de groeiende interesse in Antshares en de behoefte aan blockchain oplossingen die voldoen aan de vraag van zowel bedrijven als toezichthouders. In juni 2017 veranderde Antshares de naam naar NEO.

Team

Het team achter het project is erg divers. Naast oprichters Da Hongfei en Erik Zhang werken er nog tientallen andere mensen aan het platform. Een belangrijk deel van het ecosysteem is de wereldwijde community van programmeurs. Een bekende internationale groep programmeurs die bouwt op het NEO netwerk noemt zich de City of Zion. Zo hebben zij bijvoorbeeld de populaire NEON wallet gemaakt. Een volledig overzicht van het team kun je hier vinden.

NEO team

OnChain

De oprichters van NEO hebben ook een ander bedrijf opgericht, genaamd OnChain. Er werken ruim 40 mensen bij OnChain. OnChain en NEO zijn niet hetzelfde bedrijf, maar hun interesses zijn hetzelfde en ze werken samen om dat te realiseren. Ze hebben beiden hun hoofdkantoor in Shanghai. Het systeem van OnChain heet DNA (decentralized network architecture). OnChain wil samen met overheden en bedrijven werken om privé blockchains te implementeren. De technologie van OnChain zorgt ervoor dat deze privé blockchains gelinkt kunnen worden aan de openbare NEO blockchain. Bedrijven hebben dan de voordelen van zowel privé als openbare blockchains. Je kunt NEO dus zien als de openbare blockchain, en OnChain’s DNA systeem als een privé blockchain voor bedrijven. Wanneer deze met elkaar worden gelinkt ontstaat het beste van twee werelden. Zo ontstaat er in potentie een gelinkt netwerk van blockchains, met OnChain in het middelpunt. Als OnChain erin slaagt om te integreren met bedrijven en de Chinese overheid, dan zal dat een flinke groei betekenen van NEO. Op deze manier is OnChain een vitaal onderdeel van de potentie van NEO.

OnChain World

Partners

NEO heeft een aantal grote partnerships. Zo hebben ze partnerships met het Nederlandse KPN en met Microsoft China. Samen met Microsoft China organiseert NEO een grote competitie voor ontwikkelaars met 490.000 dollar prijzengeld. De deelnemende projecten worden beoordeeld door een jury van 5 mensen, waaronder Da Hongfei en Erik Zhang. Daarnaast heeft NEO partnerships met de ICO’s die uitkomen op het platform.

NEO developer competition

Wat is de prijs van NEO?

De prijs van NEO is enorm gestegen in de afgelopen tijd:

 • Op 1 januari 2017 was de prijs 0,14 dollarcent.
 • Op 1 juni 2017 was de prijs voor het eerst 1 dollar.
 • Op 19 juni 2017 was de prijs voor het eerst 10 dollar.
 • Op 16 december 2017 was de prijs voor het eerst 50 dollar.
 • Op 5 januari 2018 was de prijs voor het eerst 100 dollar.
 • Op 14 januari 2018 was de prijs voor het eerst 150 dollar.

De coin was één van de grootste stijgers van 2017. De waarde is met meer dan 50.000% gestegen in een jaar. Hieronder kun je de actuele prijs van de coin zien:

Hoe koop je NEO?

Om NEO te kopen, moet je eerst bitcoin kopen en dan op een online exchange inwisselen. Wanneer je NEO koopt, zorg er dan wel voor dat je deze veilig bewaart. Hieronder een kort stappenplan om NEO te kopen:

Stap 1: maak een account aan op Binance.

Stap 2: ga op Binance rechtsbovenin naar Funds en dan Deposits.

Binance deposits

Stap 3: zoek bitcoin op in de lijst. Je ziet nu jouw bitcoin adres staan. Kopieer dit adres door op Copy Address te klikken.

Binance adres bitcoin

Stap 4: koop bitcoin op BTCDirect en stuur deze naar het bitcoin adres van je Binance account.

Stap 5: volg vervolgens de stappen om een altcoin te kopen. De altcoin die je wilt kopen is in dit geval NEO.

Je hebt nu NEO gekocht!

Uitdagingen

Een grote uitdaging is de Chinese regelgeving. Toen China in 2017 de cryptocurrency markt en in het bijzonder de ICO’s ging reguleren, werd de toekomst onzeker. Echter heeft NEO wel een goede verhouding met de Chinese regering. De Chinese regering zou oprichter Da Hongfei zelfs hebben geraadpleegd voordat de nieuwe regels werden geïntroduceerd. Recentelijk ziet het er echter naar uit dat de Chinese regering zijn houding ten opzichte van crypto wellicht iets gaat versoepelen. Wanneer dat gebeurt, dan zou dat een grote groei van het NEO platform kunnen betekenen.

Tevens zijn er bedenkingen bij het niveau van centralisatie binnen het project. Met de meerderheid van de nodes in handen van een select groepje mensen, is de blockchain gevoelig voor inmenging. Alhoewel er binnen plannen zijn om het netwerk verder te decentraliseren, moet nog maar blijken of dat wenselijk en haalbaar is.

De laatste ontwikkelingen

Je kunt op de volgende manieren op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen:

Conclusie

NEO is een interessante crypto, en lijkt in veel aspecten op Ethereum. Echter heeft NEO een specifieke visie: het mogelijk maken van een smart economy. NEO is op zichzelf al een erg goed project, met enkele voordelen ten opzichte van Ethereum. Maar wanneer NEO wordt gecombineerd met OnChain, ontstaat de potentie om zichzelf te positioneren als HET wereldwijde platform van de smart economy. Op deze manier is de potentie van het project gelijkwaardig (of zelfs groter) dan Ethereum. De architectuur zorgt ervoor dat ontwikkelaars sneller met NEO aan de slag kunnen dan met andere projecten, die een grotere leercurve hebben. Ontwikkelaars hoeven geen nieuwe programmeertaal te leren, waardoor ze direct kunnen beginnen. Geen wonder dat er dan ook een wereldwijde actieve community van ontwikkelaars is.

Aziatische markten, zoals China, Zuid-Korea en Japan, zijn erg belangrijk in de crypto wereld. NEO is erg voorzichtig in de omgang met de Chinese regering. Dit is slim, gezien de regering regelgeving heeft geïntroduceerd die het ICO’s in China moeilijk maakt. Tegelijkertijd geeft de positieve relatie tussen NEO en de Chinese overheid wel goede hoop voor de toekomst. Het is zorgvuldig koorddansen voor NEO, dat moet balanceren tussen zijn doelen enerzijds en anderzijds voldoen aan de Chinese regelgeving. De samenwerking met de Chinese overheid is erg belangrijk voor de adoptie van het platform. Daar zit ook de echte waarde van NEO: ze kunnen het platform zo vormgeven dat het voldoet aan de wettelijke eisen die de overheid stelt.

Als meer gedecentraliseerde applicaties gebruikmaken van het platform, dan zullen de prijzen van zowel NEO als Gas gaan stijgen. Als de ICO’s die op het netwerk uitkomen toegevoegde waarde kunnen bieden, en niet na een paar maanden weer verdwijnen, dan is dat een extra reden voor succes op lange termijn. Aan de andere kant, als het merendeel van de ICO’s failliet gaat binnen een paar jaar, kan dit negatieve gevolgen hebben. NEO is in ieder geval goed gepositioneerd om het project tot een groot succes te maken.